Stichting Molen Nooitgedacht

DOEL

DOEL

Doelstelling van de Beheersstichting Molen Nooitgedacht

 

De stichting wil de molen Nooitgedacht bewaren voor het nageslacht en de molen zoveel mogelijk laten draaien en functioneren en voor iedereen ter bezichtiging openstellen.

 

Bezoekadres

Het bezoekadres van de molen is: 

Industrieweg 15

7844 NV VEENOORD

 

Beleid

De stichting houdt zich bezig met het verkrijgen van financiële middelen die nodig zijn voor het behoud van de molen. Dit kan door het verwerven van subsidies, het benaderen van sponsoren of het ontvangen van donaties /giften. 

 

Jaarlijks wordt een jaarrekening gemaakt en gepubliceerd op deze pagina. 

Het beheer van gelden is in handen van de penningmeester.

Het vermogen wordt aangewend voor reparaties en rstauraties van de molen.

 

 

Laatste uitgeoefende activiteiten

De molen draait regelmatig en is dan toegankelijk voor het publiek.

Als de molen niet draait, is bezoek op afspraak mogelijk.

We doen mee aan de Nationale Molendag, de Open Monumentendag en  de Drentse Molendag

 

In 1914 is er een nieuwe trap aangebracht van de begane grond naar de 1e zolder. In 2014 zijn nieuwe keukekastjes geplaatst en in 2020 is er een uitbreiding van de keuken gekomen.

In 2013 is de electrische bedrading in de molen vervangen en verlegd.

 

In 2012 zijn de stellingplanken geteerdaanschaffen van een verbanddoosin het kadr van de veiligheidsnormen. Verder zijn er in 2012 verschillende delen van de molen tegen houtworm bestreden met petroleum.

 

Financiële verantwoording 

 Hieronder vindt u de jaarlijkse financiële afrekening van de Beheersstichting. De onderhoudskosten komen voor rekening van de eigenar Molenstichting Drenthe. 

IMG_20190203_100605  

 

Beheerstichting Nooitgedacht               Jaarrekening        2016
       
ONTVANGSTEN 2016 UITGAVEN 2016
       
Molenstichting Drenthe €0,00 Molenstichting Drenthe €0,00
Donateurs - Sponsoren €1.255,65 Donateurs - Sponsoren €302,24
Energie €24,51 Energie €336,00
Water €0,00 Water €224,70
Organisatie €0,00 Organisatie €287,75
Activiteiten €0,00 Activiteiten €500,01
Onderhoud €0,00 Onderhoud €5,20
Facilitair €0,00 Facilitair €155,70
Exploitatie €0,00 Exploitatie €0,00
Bankkosten en rente €23,74 Bankkosten en rente €127,50
       
Overig €0,00 Overig €16,00
       
Totaal €1.303,90 Totaal €1.955,10
       
       
Begin saldi   Eindsaldi Resultaat
Kas €134,40 Kas                  €200,05 €65,65
Betaal €919,00 Betaal              €678,41 -€240,59
Spaar €4.674,02 Spaar           €4.197,76 -€476,26
Bezittingen 01-01-2016 €5.727,42 Totaal           €5.076,22 -€651,20
       
Ontvangen 2016 €1.303,90    
Uitgegeven 2016 €1.955,10    
Bezittingen 31-12-2016 €5.076,22    

 

 

 

Beheersstichting Nooitgedacht

              

 Jaarrekening 2015   
       
ONTVANGSTEN 2015 UITGAVEN 2015
       
Molenstichting Drenthe €0,00 Molenstichting Drenthe €0,00
Donateurs - Sponsoren €979,15 Donateurs - Sponsoren €420,86
Energie €0,00 Energie €387,12
Water €0,00 Water €215,11
Organisatie €0,00 Organisatie €130,51
Activiteiten €0,00 Activiteiten €0,00
Onderhoud €690,10 Onderhoud €89,36
Facilitair €0,00 Facilitair €114,71
Exploitatie €0,00 Exploitatie €0,00
Bankkosten en rente €42,11 Bankkosten en rente €134,79
Kruisposten €2.190,10 Kruisposten €2.190,10
Overig €0,00 Overig €0,00
       
Totaal €3.901,46 Totaal €3.682.56

 

 

Financiële verantwoording:

Beheersstichting Nooitgedacht                                               Jaarrekening                  2014                
       
 ONTVANGSTEN  2014  UITGAVEN  2014
       
 Molenstichting Drenthe  €0,00  Molenstichting Drenthe  €0,00
 Donateurs - Sponsoren  €71,75  Donateurs - Sponsoren  €0,00
 Energie  €35,88  Energie  €354,00
 Water  €33,28  Water  €260,99
 Organisatie  €0,00  Organisatie  €118,80
Activiteiten €0,00 Activiteiten €0,00
 Onderhoud  €2.508,78  Onderhoud  €2.906,37
Facilitair €0,00 Facilitair €14,57
Exploitatie €0,00 Exploitatie €0,00
Bankkosten en rente €0,00 Bankkosten en rente €116,61
Overig €0,00 Overig €57,38
Totaal 2.649,69 Totaal 3.828,72
       
       
Begin saldi:   Eind saldi Resultaat
Kas €0,00 Kas                 €46,75 €46,75
betaal €445,74 betaal             €19,96 -€425,78
Spaar €6.241,81 Spaar            €5.441,81 -€800,00
Bezittingen 01-01-2014 €6.687,55 Totaal            €5.508,52 -€1.179,03
       
Ontvangen 2014 €2.649,69    
Uitgegeven 2014 €3.828,72    
Bezittingen 31-12-2014 €5.508,52    

 

Beheersstichting Nooitgedacht                            Jaarrekening                  2013                 
                             
ONTVANGSTEN 2013 UITGAVEN 2013
 Donaties    Onderhoud    
 2013  € 697,60  diversen €23,69  
         
 Rente    Commissiekosten    
 2012  €105,36  electra €415,20  
     water €57,82  
 Beginsaldi    lococensus €175,80  
     bankkosten €97,62  
Rabobetaalrekening €728,27 Kamer van Koophandel € -
Rabospaarrekening €6.070,55 vergaderkosten €-
    hosting website (2 jaar) €210,00
       
       
    Eindsaldi  
       
    Rabobetaalrekening €445,74
    Rabospaarrekening €6.175,91
       
totaal €7.601,78 totaal €7.601,78