Stichting Molen Nooitgedacht

Bestuur en organisatie

Bestuur & Organisatie

Eigenaar

Molenstichting Drenthe  

Dagelijks Bestuur

De Beheersstichting Molen Nooitgedacht bestaat uit:

 

Voorzitter                     Alfred Brinks

Secretaris                    Gera van der Leeden

Penningmeester            Liesan Masselink

Technische commissie   Jannes Tigelaar

Lid                              Jan van Dijk

Lid                              Toosje Smale

Lid                              vacant

Molenaars

Frits Bunning

Mike Dragstra

Joey Ebelties

Gerard de Haan

Ronald Nijmeijer

Organisatie gegevens

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

RSIN 8231 48634

Bank IBAN NL53 RABO 0112 2322 72

K.v.K. 51201941

      Monumentenzorg 9103