Stichting Molen Nooitgedacht

ANBI

ANBI - Donaties & Giften

Donaties & Giften

 

Donatie doen?

Wilt u een eenmalig een donatie of gift aan de Molen Nooitgedacht doen?

Dan kan dit op ons Rabobank rekeningnummer: IBAN NL53 RABO 0112 2322 72

 

Vriend van de Molen

Wilt u de molen jaarlijks financieel een steuntje in de rug geven zodat we ook de activiteiten onze molenaars kunnen blijven faciliteren?

Dan kunt u Vriend van de Molen (donateur) worden. Hiervoor kunt u onderstaand donateursformulier invullen en inleveren welke u zowel hier al in onze molen aantreft.

 

Aanmelden als Vriend per email kan ook. Geef uw naam en adres en het bedrag dat u wil geven door aan de penningmeester: penningmeester@demolennooitgedacht.nl

 

Onze molen is als ANBI instelling geregistreerd. Hierover vindt u na het formulier meer informatie.

 

 

ANBI stichting

 

De Stichting Molen Nooitgedacht is een ANBI, oftewel een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over ontvangen erfenissen (mits opgenomen in het testament).

 

Culturele ANBI

Met een culturele ANBI bedoelt de Belastingdienst een ANBI die actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater. Molen Nooitgedacht is een Rijksmonument en is door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geplaatst op de lijst van Rijksmonumenten in Nederland.

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek:

• Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

• Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Wilt u stichting Molen Nooitgedacht een donatie of een schenking doen? Wij zijn blij met iedere gift. U helpt het monument draaiende te houden. Voor inwoners van onze tweelingdorpen is het een belangrijk beeldbepalend gebouw en het is immers gezellig als de molen draait.

 

De wetgever vereist transparantie ten aanzien van ANBI-instellingen. Daarom gelden er ter behoud van de ANBI-status aanvullende voorwaarden. De beheersstichting Molen Nooitgedacht voldoet aan deze wetgeving.

Alle activiteiten worden verricht op vrijwillige basis. Bestuurders en medewerkers worden niet betaald voor hun inspanningen voor de Stichting.

 

Ons RSIN nummer = 8231 48634

 

Jaarverslagen

Klik hier voor jaarverslagen