Historie

Historie Molen Nooit Gedacht. 

De eerste molen te Veenoord is in 1861 gebouwd en de bouw kwam gereed in 1862. Dit gebeurde in opdracht van Bernardus van Aalst, afkomstig van Vlagtwedde en van 1854 tot 1860 actief op de nog bestaande standerdmolen in Ter Haar. Hij stond niet ver van de huidige molen en diende als koren- en pelmolen. In 1904 gebeurde waar een hoop molenaars bang voor waren / zijn: Waarschijnlijk door een omgevallen olielampje, brandde de molen totaal af. In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 22 april 1904 werd hier vermelding van gemaakt:

"Nieuw - Amsterdam, 21 april. Heden nacht omstreeks twee uur is de molen van de wed. B. van Aalst te Veenoord totaal afgebrand. Door de vereenigde pogingen van de ingezetenen, vooral van de jongelingschap te Veenoord, geleid door den heer Gratama, burgemeester van Sleen, die mede direct op het terrein aanwezig was, gesteund door de brandspuit, is de woning der weduwe behouden gebleven.

Gelukkig was de wind niet sterk, anders hadden de school en onderwijzerswoning te Veenoord groot gevaar geloopen, daar die net onder den wind stonden. 

De molen van Van Aalst was een der eersten gebouwen alhier en dateert van 1861 en heeft dus 43 jaren gestaan. De molen was tegen brandschade verzekerd." (Bron: Stellingnieuws nr. 5, 1981, Molenstichting Drenthe).

Datzelfde jaar, in 1904 dus, werd de molen herbouwd en hiervoor werd in Mensingeweer (Gr.) een molen aangekocht. De herbouw werd gedaan door molenmaker Van Housselt.

Ook deze molen was geen lang leven beschoren op zijn nieuwe locatie: hij brandde 's morgens op zaterdag 3 juni 1916 af, na door de bliksem te zijn getroffen.

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 juni 1916 stond hierover het volgende:

"Nw. Amsterdam

Zaterdagmorgen bracht een onweersbui in korten tijd ons dorp in beroering. Eenige raken slagen hebben heel wat schrik en schade veroorzaakt. De windkorenmolen van mulder van Aalst ging in vlammen op. In den omtrek van den molen waren tal van ruiten gebroken en op vele plaatsen de geleiding van elektrisch licht en telefoon verbroken." (Bron: Stellingnieuws nr. 5, 1981, Molenstichting Drenthe)

De molen was laag verzekerd, maar er werd toch weer een molen gebouwd.

Nog steeds voor rekening van Joh. Van Aalst brachten de molenmakers Van Housselt en Hubert te Coevorden een molen uit Hankate (Overijsel) naar Veenoord. Deze molen had een behoorlijk voorgeschiedenis: aanvankelijk gebouwd te Leeuwarden, waar de molen een oliemolen was, daarna te Heerenveen, was Hankate de derde plaats van deze molen. 

Opvallend is dat op 2 augustus 1916 begonnen werd met de afbraak van de molen in Hankate en dat de molen op 27 oktober van datzelfde jaar alweer in Veenoord draaide.

Dat er ook vroeger al aandacht voor de veiligheid was, bleek wel uit het volgende: In 1938 schrijft B. H. van Aalst een brief aan de vereniging de Hollandsche Molen, waarin wordt geconstateerd dat er niet aan de Veiligheidswet wordt voldaan. Zo moet er een hekwerk rond de lui luiken op de 1e verdieping komen en moeten slechte planken en liggers van de stelling worden vervangen. Van Aalst vraagt om een bijdrage in de kosten en die komt er ook (?) en in 1939 komt de stelling weer gereed. Vanaf 1942 doet zich een ander probleem voor. Ten noordoosten van de molen wordt een hoge silo gebouwd, die er voor zorgt dat de molen zwaarder en onregelmatiger loopt. Als reactie hierop, krijgt de molen Van Busselwieken, in het najaar van 1944. 

In 1952 kwam de molen buiten gebruik en ging de molen over naar De Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging van Zuidoost - Drenthe "Landbouwbelang G.A." 

De molen wordt dat jaar ook gerestaureerd. 

Maar langzamerhand wordt het beheer voor de nieuwe eigenaar steeds zwaarder, mede omdat de molen ook alleen nog maar als opslagplaats gebruikt wordt. Vanaf eind jaren '60 worden onderhandelingen met Vereniging de Hollandsche Molen over overname van de molen steeds concreter en in 1972/1973 wordt de molen dan eigendom van de Hollandsche Molen. In de jaren 1972 t/m 1979 laat de vereniging een grondige restauratie aan de molen uitvoeren.

In 1980 tenslotte, draagt de vereniging de Hollandsche Molen de molen over aan Molenstichting Drenthe. Dit gebeurt op 21 oktober 1980.

Vervolgens wordt in de jaren 2004/2005 de molen nog een keer gerestaureerd, waarbij de molen nieuw riet op de kap heeft gekregen en een nieuw gevlucht en een nieuwe stelling.

Eind november 2010 is de Beheerscommisie molen Nooitgedacht opgericht, die over het dagelijkse beheer van de molen gaat.