ANBI

ANBI

Naam van de instelling: Beheerstichting Molen Nooitgedacht

BANKREKENING  :   IBAN NL 53 RABO 0112 2322 72

RSIN [ FISCAAL NUMMER:  8231 48634

Contactgegevens:

- Bezoekadres molen: Industrieweg 15 7844 NV VEENOORD

- Contactpersoon:Arie Hollander, Klaroen 8  te Nieuw - Amsterdam,

telefoonnummer: 06-12549487

Doelstelling:De doelstelling van de stichting is de molen Nooitgedacht te bewaren voor het nageslacht en daaraan gekoppeld het zoveel mogelijk doen draaien en laten functioneren van de molen en deze ter bezichtiging voor een ieder open te stellen.

Beleidsplan:

- De stichting vergaart de financiële middelen, die nodig zijn voor het behoud van de molen. Dit gebeurt door het verwerven van subsidies en donaties en het aanboren van andere mogelijke inkomsten.

- Het beheer van de gelden is in handen van de penningmeester.

- Het vermogen wordt aangewend voor reparaties en rstauraties van de molen.

Bestuurssamenstelling:

- Alfred Brinks (voorzitter)

- Liesan Masselink (penningmeester)

- Jan van Dijk (lid)

- Gera van der Leeden (secretaris)

- Arie Hollander (lid)

- Toosje Smale

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden krijgen geen vergoeding

 

Uitgeoefende activiteiten:

- De molen draait regelmatig en is dan toegankelijk voor het publiek

- Als de molen niet draait, is bezoek op afspraak mogelijk

- We hebben deelgenomen aan de Nationale molendag, aan de Open monumentendag en aan de Drentse molendag

- Er is een nieuwe trap aangebracht van de begane grond naar de 1e zolder, in 2014

- Er zijn nieuwe keukenkastjes in de keuken geplaatst in 2014

- De bedrading van de elektriciteit in de molen is onder handen genomen en waar nodig vervangen, in 2013

- Er is teer gehaald om de stellingplanken mee te teren, deze stellingplanken zijn in 2012 geteerd

- Aan de veiligheid is ook gedacht, middels het aanschaffen van een goede nieuwe verbanddoos, in 2012

- Met petroleum zijn verschillende onderdelen in de molen tegen houtworm bestreden, in 2012

 

Financiële verantwoording 

 

IMG_20190203_100605  

 

Beheerstichting Nooitgedacht               Jaarrekening        2016
       
ONTVANGSTEN 2016 UITGAVEN 2016
       
Molenstichting Drenthe €0,00 Molenstichting Drenthe €0,00
Donateurs - Sponsoren €1.255,65 Donateurs - Sponsoren €302,24
Energie €24,51 Energie €336,00
Water €0,00 Water €224,70
Organisatie €0,00 Organisatie €287,75
Activiteiten €0,00 Activiteiten €500,01
Onderhoud €0,00 Onderhoud €5,20
Facilitair €0,00 Facilitair €155,70
Exploitatie €0,00 Exploitatie €0,00
Bankkosten en rente €23,74 Bankkosten en rente €127,50
       
Overig €0,00 Overig €16,00
       
Totaal €1.303,90 Totaal €1.955,10
       
       
Begin saldi   Eindsaldi Resultaat
Kas €134,40 Kas                  €200,05 €65,65
Betaal €919,00 Betaal              €678,41 -€240,59
Spaar €4.674,02 Spaar           €4.197,76 -€476,26
Bezittingen 01-01-2016 €5.727,42 Totaal           €5.076,22 -€651,20
       
Ontvangen 2016 €1.303,90    
Uitgegeven 2016 €1.955,10    
Bezittingen 31-12-2016 €5.076,22    

 

 

 

Beheersstichting Nooitgedacht

              

 Jaarrekening 2015   
       
ONTVANGSTEN 2015 UITGAVEN 2015
       
Molenstichting Drenthe €0,00 Molenstichting Drenthe €0,00
Donateurs - Sponsoren €979,15 Donateurs - Sponsoren €420,86
Energie €0,00 Energie €387,12
Water €0,00 Water €215,11
Organisatie €0,00 Organisatie €130,51
Activiteiten €0,00 Activiteiten €0,00
Onderhoud €690,10 Onderhoud €89,36
Facilitair €0,00 Facilitair €114,71
Exploitatie €0,00 Exploitatie €0,00
Bankkosten en rente €42,11 Bankkosten en rente €134,79
Kruisposten €2.190,10 Kruisposten €2.190,10
Overig €0,00 Overig €0,00
       
Totaal €3.901,46 Totaal €3.682.56

 

 

Financiële verantwoording:

Beheersstichting Nooitgedacht                                               Jaarrekening                  2014                
       
 ONTVANGSTEN  2014  UITGAVEN  2014
       
 Molenstichting Drenthe  €0,00  Molenstichting Drenthe  €0,00
 Donateurs - Sponsoren  €71,75  Donateurs - Sponsoren  €0,00
 Energie  €35,88  Energie  €354,00
 Water  €33,28  Water  €260,99
 Organisatie  €0,00  Organisatie  €118,80
Activiteiten €0,00 Activiteiten €0,00
 Onderhoud  €2.508,78  Onderhoud  €2.906,37
Facilitair €0,00 Facilitair €14,57
Exploitatie €0,00 Exploitatie €0,00
Bankkosten en rente €0,00 Bankkosten en rente €116,61
Overig €0,00 Overig €57,38
Totaal 2.649,69 Totaal 3.828,72
       
       
Begin saldi:   Eind saldi Resultaat
Kas €0,00 Kas                 €46,75 €46,75
betaal €445,74 betaal             €19,96 -€425,78
Spaar €6.241,81 Spaar            €5.441,81 -€800,00
Bezittingen 01-01-2014 €6.687,55 Totaal            €5.508,52 -€1.179,03
       
Ontvangen 2014 €2.649,69    
Uitgegeven 2014 €3.828,72    
Bezittingen 31-12-2014 €5.508,52    

 

Beheersstichting Nooitgedacht                            Jaarrekening                  2013                 
                             
ONTVANGSTEN 2013 UITGAVEN 2013
 Donaties    Onderhoud    
 2013  € 697,60  diversen €23,69  
         
 Rente    Commissiekosten    
 2012  €105,36  electra €415,20  
     water €57,82  
 Beginsaldi    lococensus €175,80  
     bankkosten €97,62  
Rabobetaalrekening €728,27 Kamer van Koophandel € -
Rabospaarrekening €6.070,55 vergaderkosten €-
    hosting website (2 jaar) €210,00
       
       
    Eindsaldi  
       
    Rabobetaalrekening €445,74
    Rabospaarrekening €6.175,91
       
totaal €7.601,78 totaal €7.601,78