Home

oproep bestuursleden

Beste dorpsgenoten,

Laatste oproep!

We zitten heel erg dringend te springen om nieuwe bestuursleden. Structureel is er een chronisch gebrek om nieuwe mensen te vinden die zitting willen nemen in de beheerstichting van de molen . ...
We zijn meerdere bestuursleden (met functie) nodig, maar er heeft zich nog maar 1 gemeld.
Functie van secretaris is al langere tijd vacant en sinds begin december is ook de functie van penningmeester vacant.
Ook onze huidige voorzitter zal op termijn graag het stokje willen overdragen aan een inwoner van het Tweelingdorp.

Om de molen centraal te houden en activiteiten verder te ontwikkelen en uit te bouwen gaat ons in de huidige situatie niet lukken.
Ook juridische zitten er consequenties aan dat we geen voltallig bestuur hebben.

We zijn dus dringend op zoek naar mensen uit het dorp.

Kennis van de molen is niet vereist (dat hebben onze molenaars voldoende) , wel affiniteit en een beetje bestuurservaring zou welkom zijn.

Lukt het niet om nieuwe mensen te vinden voor het bestuur van de beheerstichting, dan zal de molen stichting Drenthe (eigenaar van de molen) moeten aangeven hoe het verder moet en in welke vorm het gegoten gaat worden.
Daar hebben we dan als dorps bewoners geen invloed meer op.

Hoop dat ik binnenkort alsnog enkele dorpsbewoners mag begroeten als aspirant bestuurslid (met functie).
Zou heel erg jammer zijn dat het hier stopt.

Groet,